Planowana realizacja projektu budowy ulicy Browarnej w Płocku

Prezydent Płocka, Andrzej Nowakowski, potwierdził, że planowane jest rozpoczęcie budowy nowej ulicy – Browarnej. W związku z tym, miasto ogłosiło przetarg na wybór firmy, która zajmie się realizacją tego zadania.

Projekt obejmuje odcinek ulicy Browarnej, który znajduje się pomiędzy Trasą ks. Popiełuszki a granicą miasta Płock i gminą Łąck. Zauważono, że część tej ulicy po stronie przeciwniej do drogi prowadzącej do mostu Solidarności jest w dobrym stanie.

W odniesieniu do terenów ulicy Browarnej, gdzie obecnie dominuje asfaltowy destrukt, planuje się zupełną przebudowę. Chodzi o prawie kilometrowy odcinek (820 metrów to długość samej ulicy Browarnej, jednak należy doliczyć jeszcze dwa łączniki). Pierwszym krokiem będzie wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej (przyłącza do nieruchomości będą realizowane przez właścicieli). Następnie zaplanowano ułożenie nowej nawierzchni, wykonanie dojazdów do posesji, budowę chodników i skrzyżowań oraz instalację nowego systemu oświetlenia. Całkowity koszt tej inwestycji jest szacowany na 12 mln zł, z czego udało się pozyskać 8 mln zł dofinansowania z budżetu państwa.

Proces przetargowy na realizację projektu został ogłoszony 4 lipca. Oferty od potencjalnych wykonawców są oczekiwane do 19 lipca. Szacuje się, że inwestycja zostanie zakończona po upływie 12 miesięcy od momentu podpisania kontraktu.