Proces konsultacyjny dotyczący rocznego Programu współpracy Miasta Płock z organizacjami pozarządowymi

Rusza proces konsultacji dotyczący projektu rocznego Programu współpracy Urzędu Miasta Płock z NGO. Ten kluczowy dokument ustanawia podstawowe przewodniki, obszary działania oraz regulacje dotyczące przyszłorocznej współpracy. Wszystkie zainteresowane strony są serdecznie zaproszone do wyrażenia swojego zdania.

Na terenie Płocka funkcjonuje obecnie aż 370 różnorodnych organizacji pozarządowych. Ich zakres działania jest niezwykle szeroki – od dbania o środowisko naturalne i różnorodność biologiczną, poprzez opiekę nad osobami starszymi i chorymi, aż po promowanie edukacji dzieci, troskę o dobrostan zwierząt oraz wsparcie w realizacji pasji i marzeń osób indywidualnych. Organizacje te odgrywają także kluczową rolę w dostarczaniu pomocy w sytuacjach kryzysowych lub w organizowaniu czasu wolnego. Samorząd miasta Płock aktywnie wspiera te inicjatywy zarówno finansowo, jak i organizacyjnie. Jak mówi Marzena Kapuścińska, dyrektorka wydziału kultury i wspierania inicjatyw społecznych, samorząd co roku organizuje wiele otwartych konkursów ofert na realizację celów w dziedzinach takich jak zdrowie, ekologia, aktywność fizyczna, kultura czy ochrona zabytków. Wszystkie te projekty służą mieszkańcom i są nieodłącznym elementem rozwoju Płocka.

Pod koniec bieżącego oraz w 2025 roku, samorząd miasta Płock planuje ogłosić łącznie dwadzieścia różnych konkursów. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i tematyki tych konkursów można znaleźć w Programie współpracy. Dokument ten zawiera również informacje na temat środków finansowych przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji pozarządowych zarówno w ramach otwartych konkursów ofert, jak i innych trybów wynikających z ustawy o pożytku publicznym i innych przepisów prawnych (w tym tzw. małe granty), które wynoszą łącznie 6,5 mln zł.

Proces konsultacyjny Programu współpracy rozpoczyna się we wtorek, 9 lipca i będzie trwał do 17 lipca. Zaproszeni do udziału są przedstawiciele organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, klubów sportowych oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.