Nowa era pracy aptek w Płocku: koniec z dyżurami całodobowymi

Jak dawniej funkcjonujące dyżury całodobowe w aptekach Płocka uległy zmianie. Wprowadzenie do prawa nowych regulacji dotyczących dyżurów nocnych, świątecznych i całodobowych w aptekach, które weszły w życie na początku 2024 roku, przyniosło ze sobą modyfikacje w harmonogramach pracy tych placówek oraz procedurach ich finansowania. Od dnia 21 czerwca wprowadzono nowe harmonogramy dyżurów.

Punkt zwrotny nastąpił 20 czerwca 2024 roku, kiedy to apteka mieszcząca się przy ulicy Miodowej 4 pełniła ostatni całodobowy dyżur w historii płockich aptek. Zgodnie z nowelizacją przepisów, już nie będzie możliwości skorzystania z usług aptecznego punktu dyżurnego o dowolnej porze doby. Oznacza to, że mieszkańcy Płocka nie będą mogli zakupić leków pomiędzy godzinami 23.00 a 7.00.

Iwona Rejtan z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka wyjaśnia, że obecnie apteki działają na własnych warunkach, bez interwencji zewnętrznych, takich jak wyznaczanie dyżurów przez Radę Miasta. Obowiązek aptek polega na poinformowaniu samorządu gminy o planowanych godzinach i dniach pracy na następny rok do końca września poprzedzającego roku. W przypadku stwierdzenia przez gminę, że godziny są niewystarczające, prezydent miasta ma możliwość wyznaczenia apteki dyżurnej. Nie odnotowano takiej potrzeby w tym roku, więc nie wyznaczono żadnej apteki.

Od teraz, placówki apteczne w miastach powiatowych z populacją przekraczającą 40 tys. mieszkańców, nie będą miały narzuconych ostatecznych harmonogramów dyżurów. Niemniej jednak, podmioty prowadzące te placówki, mogą dobrowolnie zdecydować się na pełnienie dyżurów. Jeśli będzie to zgodne z przepisami obowiązującymi od stycznia, koszty zostaną pokryte przez NFZ. Aby skorzystać z takiego finansowania, muszą jednak przestrzegać ściśle określonych godzin prac dyżurnych.

Jak wynika z ustawy prawo farmaceutyczne, dyżur ustawowy w nocy realizowany jest każdego dnia, trwając przez 2 pełne godziny wybrane w przedziale czasowym od 19:00 do 23:00. Natomiast dyżur w wolne dni od pracy jest realizowany nieprzerwanie przez 4 pełne godziny w przedziale czasowym między godzinami 10:00 a 18:00.