Samorząd Mazowsza wspiera nasz region

Samorząd Mazowsza przeznaczył 35 mln zł, z czego 28 mln zł pochodzi ze środków unijnych, inwestycje w Płocku i regionie.

Boisko do gry w piłkę ręcznej w Płocku, skocznia w dal w Nowym Duninowie, remont boiska wielofunkcyjnego w  Gostyńskim Centrum Edukacyjnym to tylko niektóre z wielu inwestycji, które wspiera Samorząd Mazowsza. Oprócz remontu już funkcjonujących boisk czy placów zabaw, powstaną zupełnie nowe obiekty sportowe w gminie typu: place zabaw, skateparki dla młodzieży czy siłownie dla starszych. W sumie to ponad sto różnego rodzaju przedsięwzięć, na które zostało przeznaczone ponad 10 mln złotych.

Inwestycje w obiekty sportowe czy rekreacyjne to nie wszystko. Samorząd Mazowsza wspomógł ponad 20 szkół z regionu płockiego, zakupując sprzęt komputerowy pomocny z nauczaniu zdalnym i odpowiednie oprogramowanie. Są to: stanowiska komputerowe, tablice multimedialne, monitory interaktywne, tablice dotykowe, laptopy, tablety, moduły i programy edukacyjne, drukarki, projektory oraz urządzenia wielofunkcyjne. Nauczyciele również zostaną dodatkowo przeszkoleni z prowadzenia zajęć online. Z kolei uczniowie z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostaną sprzęty mobilne (laptopy, tablety). Odpowiedni sprzęt otrzymają też uczniowie z biednych domów.