Pieniądze na autobusy w regionie płockim

W poniedziałek minister Maciej Małecki przekazał promesy funduszy z Polskiego Ładu. Mogliśmy usłyszeć, że 5 mln zł zostanie wykorzystanych na transport niskoemisyjny. Pieniądze te przyznano Związkowi Gmin Regionu Płockiego.

Co możemy powiedzieć o szczegółach?

Warto jeszcze odnieść się do szczegółów – poinformowano, że złożony wniosek uzyskał wsparcie w wysokości 85 procent. Ważne jest też to, że wartość inwestycji wynosi 5.882.352,94 zł – nie można zapomnieć o tym, że część pieniędzy (882.352,94 zł) będzie pochodzić ze Związku Gmin Regionu Płockiego.

Co by nie mówić, można mieć spore nadzieje. Z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że konieczne jest jeszcze zamienienie pieniędzy na efekty. Nie sposób jednak odnieść się teraz do tego tematu – zostaje oczekiwanie.

Transport niskoemisyjny to nie wszystko

Wypada również podkreślić, że wsparcie w zakresie transportu niskoemisyjnego to nie wszystko, o czym należy wiedzieć. Krótko mówiąc, nie zapomniano o gminach – chodzi o Bulkowo i Słubice. Gmina Bulkowo otrzymała blisko 9,2 mln zł. Pieniądze te zostaną wykorzystane na drogi gminne, oczyszczalnię ścieków, stację uzdatniania wody i infrastrukturę kanalizacyjną. Gminie Słubice przyznano ponad 2,12 mln. Pieniądze te posłużą inwestowaniu w kanalizację.