Czy w budżecie unijnym zabraknie funduszy na dotacje?

Istnieje niebezpieczeństwo, że budżet Unii Europejskiej będzie niewystarczający do realizacji inicjatyw UE z powodu rosnących wydatków na pożyczki związane z Funduszem Odbudowy. Parlament Europejski w przyjętym niedawno raporcie wyraził zaniepokojenie tą kwestią, wspominając nawet o potencjalnym zagrożeniu dla unijnego finansowania. Jak stwierdza eurodeputowany Bogdan Rzonec, członek komisji budżetowej PE, zawirowania finansowe w UE stale rosną.

W 2021 roku Komisja Europejska rozpoczęła pożyczanie na rynkach finansowych, aby wesprzeć Fundusz Odbudowy o wartości 800 mld euro, utworzony w celu rozwiązania kryzysu wynikającego z pandemii COVID-19. Tworząc Fundusz, Komisja przewidywała, że pożyczki będą spłacane z nowych zasobów własnych UE. Rozwój tych zasobów postępuje jednak w wolnym tempie. Ponadto wzrasta koszt zarządzania nabytym długiem.

Rezolucja Johana Van Overtveldta otrzymała 434 głosy za, 99 przeciw i 89 wstrzymujących się.

Podczas wdrażania wieloletnich ram finansowych Parlament, Rada i Komisja zgodziły się, że pokrycie kosztów nie powinno umniejszać inicjatyw i finansowania UE. Jak stanowi art. 311 Traktatu UE, „Unia ma obowiązek dostarczać zasobów niezbędnych do osiągnięcia swoich celów i wykonania swoich polityk.”