Uroczystości patriotyczne w Płocku z okazji Święta Wojska Polskiego i 103. Rocznicy Obrony Płocka

Miasto Płock przygotowuje się do obchodów dwóch szczególnych dni pełnych patriotycznego nabożeństwa. Święto Wojska Polskiego, które przypada na dzień 15 sierpnia 2023 roku oraz 103. Rocznica Obrony Płocka przed bolszewikami, będą obchodzone w dniach 17-19 sierpnia.

Program Święta Wojska Polskiego w Płocku przewiduje rozpoczęcie uroczystości o godzinie 9:30 przez złożenie kwiatów pod pomnikami marszałka Józefa Piłsudskiego i Władysława Broniewskiego, które usytuowane są na placu Obrońców Warszawy. Dodatkowo, kwiaty zostaną złożone przy kolumnie Zwycięskich Obrońców Płocka z 1920 roku znajdującej się na placu Narutowicza. Następnie, o godzinie 10:00, w Bazylice Katedralnej odprawiona zostanie msza święta w intencji Ojczyzny. Po jej zakończeniu, kwiaty zostaną złożone na Bratniej Ziemi znajdującej się przy katedrze. Główne uroczystości patriotyczne odbędą się o godzinie 11:30 przy Płycie Nieznanego Żołnierza na placu Narutowicza.

Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka, szczególnie zaprasza mieszkańców miasta do udziału w wydarzeniach związanych z obchodami 103. Rocznicy Obrony Płocka przed bolszewikami, które miały miejsce w roku 1920. Prezydent podkreśla, że obrona miasta jest pięknym fragmentem jego historii. Za ten czyn Józef Piłsudski uhonorował miasto Krzyżem Walecznych, a wielu obrońców docenił indywidualnymi odznaczeniami wojskowymi. Prezydent Nowakowski przypomniał również o tym, jak ważnym elementem obrony była solidarność społeczności lokalnej – mieszkańcy różnych wyznań i narodowości wspierali wojsko, żandarmerię oraz marynarzy Flotylli Wiślanej.