Radzanowo ugościło Powiatową Olimpiadę Sprawności Seniorów "na wesoło"

Radzanowo, położone w powiecie płockim, zaszczytne zadanie pełnienia roli gospodarza Powiatowej Olimpiady Sprawności Seniorów „na wesoło”. To wydarzenie od 2018 roku służy integracji różnych grup społecznych, takich jak seniorzy, emeryci, renciści oraz osoby niepełnosprawne, które są członkami terenowych kołek działających na terenie powiatu płockiego.

Impreza miała miejsce w Radzanowie w tym roku. Jadwiga Korneszczuk, Przewodnicząca lokalnych struktur Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, dokonała oficjalnego otwarcia wydarzenia. Jak informuje starostwo powiatowe, mimo życzliwej, koleżeńskiej atmosfery nie zabrakło ducha sportowej rywalizacji typowej dla Olimpiady.

Seniorzy reprezentujący swoje drużyny mieli możliwość zmierzenia się w kilku dyscyplinach sportowych, które wymagały od nich dużej sprawności i zaangażowania. Atmosfera pełna była ambicji, zaangażowania, pozytywnej energii i dobrego humoru. Warto podkreślić, że seniorzy z niezwykłą determinacją i zapałem walczyli o jak najwyższą lokatę swojej drużyny.

Powiatowa Olimpiada Sprawności Seniorów „na wesoło” to nie tylko sportowe zmagania, ale również nagrody za końcową klasyfikację. Nie zabrakło więc pucharu starosty płockiego oraz pucharu wicemarszałka Sejmu RP Piotra Zgorzelskiego, który osobiście odwiedził Radzanowo na czas trwania Olimpiady.