Unikalna sytuacja w szkole w Łęgu Probostwie: dwie dyrektorki jednocześnie

Zaskakujące wydarzenia mają miejsce w miejscowości Łęgu Probostwo, położonej w powiecie płockim. Do niecodzienności doszło w tamtejszej szkole, gdzie obecnie funkcję dyrektora sprawują dwie osoby. Wszystko zaczęło się w czerwcu, kiedy burmistrz gminy Drobin postanowił odwołać z pozycji dyrektora Ewelinę Jóźwiak. Decyzja ta została jednak uchylona przez wojewodę, ale burmistrz, mimo to, przystąpił do organizacji konkursu na nowego dyrektora.

Sytuacja jest niezwykle skomplikowana, gdyż według burmistrza gminy Drobin, Krzysztofa Wielca, nowym rokiem szkolnym ma kierować Agnieszka Talińska-Dymek. Wyłoniła się ona zwycięsko z konkursu, który odbył się 9 sierpnia. Zacząć ma swoje obowiązki już 1 września.

Jednak zdaniem wojewody mazowieckiego, Tobiasza Bocheńskiego, na stanowisko dyrektora powinna powrócić Ewelina Jóźwiak. Wojewoda podkreślił, że odwołanie jej przez burmistrza stanowiło drastyczne naruszenie prawa obowiązującego na terenie Polski. Według niego burmistrz wykorzystał przepisy prawa w sposób nieodpowiedni dla konkretnego przypadku. Ostateczne rozstrzygnięcie w tej sprawie podejmie Wojewódzki Sąd Administracyjny. Do czasu jego decyzji, powinna obowiązywać decyzja wojewody.