Umowa na projekt trasy S10 w pobliżu Płocka podpisana przez GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) złożyła podpis pod umową dotyczącą projektu drogi ekspresowej S10, która ma biec w okolicach Płocka. Główne propozycje skupiają się na trzech alternatywach, które są znacznie bliżej granic miasta niż pierwotne koncepcje. „S10 coraz bardziej zbliża się do naszego miasta” – komentuje wiceprezydent Artur Zieliński.

GDDKiA przemyślała plany dotyczące trasy S10, przewidując teraz jej bliskość do granic Płocka. Powstały trzy innowacyjne propozycje przebiegu drogi, które stanowią kontrast do wcześniejszych planów lokalizowania trasy w odległości około 20 km od miasta, co spotkało się z niezadowoleniem władz Płocka. Nowe propozycje zmniejszają tę odległość, stając się dla miasta znacznie bardziej korzystne. „S10 jest coraz bliżej naszego miasta” – komentuje Artur Zieliński.

„Rozważamy trzy możliwości dla przebiegu trasy, które sugerują, że w zależności od decyzji, która podejmiemy, odległość od miasta wyniesie od 5 do 7 kilometrów lub maksymalnie 12” – mówi wiceprezydent Artur Zieliński. Decyzja o wyborze ostatecznej trasy zostanie podjęta po uzyskaniu decyzji środowiskowej, czyli najprawdopodobniej w 2025 roku. Rok później planowane jest rozpoczęcie budowy, którego czas realizacji szacowany jest na około 5 do 6 lat. Projektowana trasa S10 ma prowadzić z Warszawy przez Płock, Włocławek i Bydgoszcz aż do Szczecina.