Odnowiona strategia czystości. Płock z ekologicznym sprzętem do mycia ulic

W kwietniu tego roku, specjalnie zaprojektowane pojazdy ekologiczne rozpoczęły pracę nad utrzymaniem czystości na płockich ulicach poprzez mycie ich na mokro. Ta praca potrwa do końca października.

Utrzymanie czystych jezdni ma nie tylko znaczenie estetyczne, dodając uroku miastu, ale jest również niezbędne dla bezpieczeństwa kierowców. Kurz i inne zanieczyszczenia gromadzące się na drogach mogą stanowić realne niebezpieczeństwo. Jest to szczególnie istotne w okresie jesieni, gdy mokre liście opadają na jezdnię, stwarzając ryzyko poślizgu. Czystość ulic ma wpływ również na zdrowie mieszkańców i ogólnej jakości ich życia. Jak tłumaczą w urzędzie miasta Płock, zastosowanie wody podczas zamiatania ulic pomaga poprawić jakość powietrza poprzez redukcję zanieczyszczeń zarówno pod względem ich ilości, jak i składu fizykochemicznego. W efekcie, obniża się stężenie szkodliwych pyłów PM 10. W rezultacie, czyste miasto staje się miejscem bardziej przyjaznym do życia.

Aby sprzątać ulice na mokro, miasto korzysta z najnowocześniejszego sprzętu wyekwipowanego w specjalistyczne filtry i systemy do usuwania zanieczyszczeń ze zamiatanych i mytych ulic. Prace te są przeprowadzane nocą, aby minimalizować zakłócenia dla uczestników ruchu drogowego.

Plan czyszczenia obejmuje łącznie około 161 km dróg miesięcznie na 12 różnych trasach w obszarach zabudowanych. Łącznie przez siedem miesięcy (od kwietnia do października) ma zostać oczyszczonych ponad tysiąc kilometrów płockich ulic.

Koszt całkowity tego przedsięwzięcia wynosi ponad 350 tys. zł, z czego 200 tys. zł to dofinansowanie ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza”.