ALSTAL Grupa Budowlana finalizuje prace nad Ośrodkiem Radioterapii w Płocku

Znaną grupę budowlaną ALSTAL, udało się zakończyć realizację projektu dotyczącego nowoczesnego Ośrodka Radioterapii w Płocku. Ta inwestycja została przeprowadzona na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i objęła budowę trzykondygnacyjnego obiektu o całkowitej powierzchni wynoszącej 9054,32 metrów kwadratowych. Prace nad tym ambitnym projektem trwały nieco krócej niż dwa lata.

Plan budowy Ośrodka Radioterapii w Płocku był częścią większego projektu rozbudowy istniejącej infrastruktury wojewódzkiej placówki szpitalnej. Dzięki tej inwestycji pacjenci cierpiący na choroby nowotworowe będą mieli możliwość korzystania z pełnej gamy aktualnie stosowanych procedur radioterapii.

Budynek ośrodka składa się z trzech kondygnacji. Na najniższym poziomie znajdują się pracownie tomografu komputerowego, rezonansu magnetycznego oraz bunkry wyposażone w akceleratory medyczne. Pierwsze piętro zajmuje oddział chemioterapii dziennej, natomiast drugie piętro przeznaczone jest pod oddział łóżkowy radioterapii. W ramach projektu powstała także pracownia medycyny nuklearnej z aparatem PET/CT, umożliwiająca diagnozowanie i monitorowanie postępów w leczeniu chorób nowotworowych.

Całość prac budowlanych nad tym nowoczesnym obiektem trwała nieco poniżej dwóch lat i została sfinansowana z kontraktu o wartości przekraczającej nieznacznie 73 miliony złotych. Za realizację całego przedsięwzięcia, w roli Generalnego Wykonawcy, odpowiadała firma ALSTAL z siedzibą w Bydgoszczy.