Promocja zawodowa dla nauczycieli z Płocka

W placówkach edukacyjnych w Płocku, dziewięćdziesięciu dwóch pedagogów ma powody do radości – awansowali na pozycję nauczyciela mianowanego. Aktów nadania awansów udzielił im osobiście prezydent miasta, Andrzej Nowakowski.

Procesy egzaminacyjne, które były elementem awansu, odbyły się w lipcu i sierpniu bieżącego roku. Były one przeprowadzane przez specjalne komisje, powołane przez prezydenta Płocka. Wszystkie osoby biorące udział w procesie egzaminacyjnym otrzymały możliwość przystąpienia do egzaminu, a co więcej, wszyscy zdali go z powodzeniem. Prezydent Nowakowski podczas ceremonii wręczania aktów awansu zawodowego wyraził swoje gratulacje dla nauczycieli za ich ciężką pracę i zaangażowanie, które zaowocowały tą promocją.

Andrzej Nowakowski podkreślił również, jak ważna jest rola nauczycieli jako pedagogów i wychowawców, wspierających młodych ludzi w zdobywaniu wiedzy i doświadczenia. Wyraził swoje życzenia dla nich w kontekście dalszej kariery zawodowej, w tym spełnienia zawodowych planów i marzeń oraz wykorzystania zdobytej wiedzy i doświadczenia dla dobra młodzieży z Płocka.

Cała uroczystość odbywała się w auli ratusza płockiego i rozpoczęła się od hejnału miejskiego. Nauczyciele złożyli również ślubowanie. Agnieszka Harabasz, dyrektor wydziału edukacji w ratuszu, przedstawiła szczegóły dotyczące postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego przeprowadzonych w bieżącym roku. Poinformowała o 92 nauczycielach, którzy złożyli wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego i o tym, że wszyscy z nich zdali egzamin.