Odbudowa zabytków w Płocku: miasto nie otrzymało rządowych środków

W niespełna rok po pierwszej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, miasto Płock ponownie ubiegało się o wsparcie finansowe na renowację swoich historycznych obiektów. W tym celu, do odpowiednich instytucji skierowano łącznie 10 wniosków, z których większość dotyczyła nieruchomości miejskich. Niestety, żaden z tych projektów nie zdobył rządowej dotacji.

Każdy z tych wniosków reprezentował konkretny obiekt wymagający renowacji – od części Rogatek Warszawskich, poprzez budynek Szkoły Podstawowej nr 6, aż po Książnicę Płocką. Nie pomimo starannego przygotowania wniosków, siedem z dziesięciu z nich, dotyczących miejskich obiektów, zostało odrzuconych.

Jedynym projektem, który uzyskał rządowe wsparcie, był plan rewitalizacji historycznego kościoła św. Aleksego na płockim osiedlu Trzepowo. Do tego celu przeznaczono pół miliona złotych. Ta dotacja zostanie wykorzystana na szczegółową konserwację ołtarza głównego w tym kościele, stanowiącego jedno z trzech obiektów prywatnych wpisanych na listę przez płocki magistrat.

Prezydent Płocka, Andrzej Nowakowski, wyraził swoje rozczarowanie, podkreślając, że miasto starało się o dofinansowanie z programu po raz drugi. Wśród propozycji były projekty renowacji tak unikalnych obiektów jak przedwojenny most im. Legionów Piłsudskiego czy Pałac Ślubów. Jednak na 10 złożonych wniosków, dofinansowanie uzyskał tylko jeden – kościół w Trzepowie.

Termin składania wniosków upłynął 18 sierpnia, a lista beneficjentów została ogłoszona 27 września. W porównaniu do pierwszego naboru, kiedy proces oceny wniosków trwał kwartał, tym razem decyzja zapadła po nieco ponad miesiącu.