Odnowiony pomnik 13 Straconych i dzwonnica w Płocku lśnią nowym blaskiem

Zakończono renowacyjne prace na płockim Pomniku 13 Straconych. Wszystkie prace konserwatorskie zarówno na obelisku, jak i jego konstrukcji, zostały zrealizowane należycie. Nie tylko sam pomnik odzyskał dawny blask, ale także przylegająca do niego dzwonnica.

Jak informuje miejski urząd, obiekt został gruntownie oczyszczony z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, takich jak wykwity solne, mchy czy porosty. Zadbano również o uzupełnienie wszelkich ubytków w ścianie obelisku oraz pod gzymsami.

– Zakres prac był naprawdę duży – mówi Hubert Woźniak z Referatu Informacji Miejskiej Urzędu Miasta Płocka. – Dbaliśmy o to, by pomnik był zabezpieczony od góry przy użyciu granitowych płyt. Taki „kamienny dach” ma na celu zapobieganie przenikania wilgoci oraz wody do wnętrza betonowej ściany obelisku. Ze strony frontowej wyczyszczone zostały litery, a plecy pomnika otynkowano na nowo.

W ramach realizowanej inwestycji odnowione zostało także dzwonnicę, na której dumnie zawisa dzwon pokoju. Z jego instalacją wiąże się inicjatywa twórcy Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” – druha Wacława Milke.

– Całość prac kosztowała nas prawie 159 tys. zł – wylicza Woźniak. – Zaznaczmy jednak, iż nieco ponad 90 tys. zł zdobyliśmy z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla miejsc pamięci 2023”.

Przypomnijmy, że odnowiony pomnik znajduje się w miejscu publicznej egzekucji 13 Polaków – członków ruchu oporu, która została dokonana przez hitlerowców 18 września 1942 roku.