Manewry przeciwpowodziowe „Słubice 2023”: Wielka mobilizacja Straży Pożarnej

Na jednym z fotografii z tego wydarzenia możemy zaobserwować strażaków w specjalistycznym umundurowaniu i kapokach przeczesujących teren w poszukiwaniu zaginionej osoby. Tego rodzaju ćwiczenia mają na celu przygotowanie służb do działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych.

Na terenie gminy Słubice, dnia 20 października 2023 roku odbyły się szczególne manewry. Zaangażowane były w nie wydzielone jednostki i środki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, jak również Ochotnicze Straże Pożarne z powiatu płockiego.

Celem tych ćwiczeń było przetestowanie zdolności taktycznych oraz sprawdzenie jak efektywnie zastępy mogą współdziałać podczas działań powiązanych z zagrożeniem powodziowym. Szczególne naciski położono na działania w terenach zalewowych i ewakuację poszkodowanych przy użyciu łodzi.

W sumie w manewrach brało udział aż 36 zastępów straży pożarnej, trzy łodzie ratownicze, jak i przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Płocku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Kolejne ćwiczenia pomogą usprawnić działania na wypadek rzeczywistej sytuacji kryzysowej.