Rewitalizacja zabytkowego Parku na Górkach w Płocku – zakończenie pierwszego etapu

Został pomyślnie ukończony pierwszy etap prac rewitalizacyjnych przeprowadzanych w historycznym Parku na Górkach w Płocku. Na nowo rozświetlone zostały tereny otaczające dom jednego z najbardziej znanych mieszkańców miasta, Władysława Broniewskiego. Jak mówią przedstawiciele urzędu miejskiego, podobne inicjatywy zostaną podjęte również w kolejnym obszarze wzgórza tumskiego.

Artur Zieliński, który pełni funkcje wiceprezydenta miasta Płock, tłumaczył, że cały projekt został zaplanowany tak, aby nie ingerować negatywnie w obecny układ bujnej roślinności parku.

Prace rewitalizacyjne objęły obszar wokół domu Władysława Broniewskiego, gdzie poeta spędził lata swojego dzieciństwa i młodości. W tym fragmencie parku zbudowano nowe ścieżki spacerowe, ławki, a także przebudowano zieleń. Dodatkowo przeprowadzono pielęgnację jednego z najcenniejszych przyrodniczo obiektów w Płocku – ponad 300-letniego Dębu Broniewskiego. Zakończenie prac w tej części parku symbolizuje zakończenie pierwszego etapu rewitalizacji historycznego wzgórza tumskiego.

Zgodnie z zapowiedziami władz miasta, drugi etap prac ma rozpocząć się w przyszłym roku. Wówczas zostanie uporządkowany teren otaczający jeden z najstarszych klasztorów dominikańskich, w ramach czego powstaną nowe ścieżki oraz system odwadniający teren.