Strażacy z powiatu płockiego szkolą się, aby sprostać powodziowym wyzwaniom

W powiecie płockim, strażacy poddają się intensywnym ćwiczeniom, mając na uwadze groźbę powodzi, która jest największa w miejscowościach takich jak Zyck Polski, Nowosiadło, Świniary, Wiączemin Polski oraz Nowy Troszyn. Te działania mają za zadanie zapewnić, że w przypadku realnego zagrożenia, wszystko będzie działało jak „szwajcarski zegarek”. Kilkanaście dni temu odbyły się ćwiczenia o kryptonimie „Słubice 2023”.

Treningi przeciwpowodziowe dla strażaków zostały zorganizowane na terenie gminy Słubice. Przywołując na myśl katastrofalne wydarzenia z 2010 roku, kiedy Wisła przerwała wały w miejscowości Świniary i wylała na pola oraz do domostw powodując ogromne szkody, Starostwo Powiatowe w Płocku tłumaczy cel tych ćwiczeń. Są one niezbędne do przygotowania strażaków do działań w warunkach powodziowych.

W ramach planu działania, sprawdzano procedury alarmowania i koordynacji sił i środków Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy ćwiczyli współpracę pomiędzy oddziałami, umiejętności związane z budową zabezpieczeń przeciwpowodziowych, jak również doskonalono dowodzenie i kierowanie dużymi akcjami ratowniczymi. Celem było również usprawnienie łączności pomiędzy jednostkami ochrony przeciwpowodziowej oraz zweryfikowanie elementów Powiatowego Planu Ratunkowego.

W Starostwie Powiatowym w Płocku podkreślono, że nieuregulowany stan rzeki Wisły, wynikający z wieloletnich zaniedbań w zakresie pogłębiania jej koryta, powoduje narastanie zagrożenia powodziowego. Władze powiatu płockiego apelują do centralnych organów władzy o przyspieszenie prac na rzece, które obejmowałyby jej pogłębianie i wzmocnienie walów przeciwpowodziowych.

Ćwiczenia zostały zorganizowane 20 października przez Powiat Płocki, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz Gminę Słubice.