Postęp w rewitalizacji płockiego Parku na Górkach

Właśnie został zakończony pierwszy etap odnowy historycznego Parku na Górkach, sytuowanego w Płocku. Wśród obszarów, które odzyskały swoje dawne piękno jest teren otaczający dom słynnego poety – Władysława Broniewskiego. Przedstawiciele władz miejskich już zapowiadają podjęcie prac rewitalizacyjnych dotyczących reszty zielonego wzgórza tumskiego.

Artur Zieliński, pełniący funkcję wiceprezydenta Płocka, podkreślił staranność, z jaką zaprojektowano ten proces odnowy. Celem było uniknięcie wejścia w konflikt z istniejącym ekosystemem parku, charakteryzującym się gęstym porostem roślin.

Podczas rewitalizacji Parku na Górkach przeprowadzone zostały prace na terenie otaczającym dom Władysława Broniewskiego. To tutaj poeta przeżywał swoje młode lata. W wyniku działań powstały nowe ścieżki i ławki, a także przeprowadzono kompleksowe prace związane z zielenią. Dodatkowo poddano pielęgnacji jeden z najstarszych drzew w Płocku – ponad 300-letni Dąb Broniewskiego. Zakończenie tych działań stanowiło pierwszy etap odnowy zabytkowego terenu wzgórza tumskiego.

Przedstawiciele władz miejskich informują, że następny etap prac rewitalizacyjnych zaplanowany został na nadchodzący rok. W ramach przyszłych inwestycji uporządkowany zostanie teren wokół jednego z najstarszych budynków na obszarze parku – dawnego klasztoru dominikanów. Planowane są również prace związane z budową nowych ścieżek i odwodnieniem terenu.