Ćwiczenia przeciwpowodziowe w powiecie płockim: przygotowanie na ewentualne zagrożenia

Zycek Polski, Nowosiadło, Świniary, Wiączemin Polski oraz Nowy Troszyn – to miejscowości w powiecie płockim, gdzie występuje największe ryzyko zalania. Aby zapobiec katastrofie i zapewnić efektywną reakcję w razie ewentualnej powodzi, lokalni strażacy intensywnie ćwiczą. „Słubice 2023” to kryptonim ostatnich szkoleń, które odbyły się kilka dni temu.

W gminie Słubice, na terenie powiatu płockiego, zorganizowano praktyki dla strażaków mające na celu doskonalenie umiejętności związanych z przeciwdziałaniem powodziom. Wspomnienia z 2010 roku, gdy Wisła w Świniarach przerwała wały i zalała pola oraz zabudowania rolnicze, są motywacją do ciągłych ćwiczeń – tak wyjaśnia Starostwo Powiatowe w Płocku.

Podczas ćwiczeń sprawdzono procedury alarmowania i rozdysponowywania jednostkami Państwowej Straży Pożarnej. Testowano również kompetencje ogółu strażaków w działaniach mających na celu budowę obwałowań budynków i wałów przeciwpowodziowych. Duży nacisk położono również na doskonalenie dowodzenia oraz koordynację działań ratowniczych na dużą skalę – wylicza Starostwo. Skupiono się także na udoskonaleniu systemu komunikacji między jednostkami ochrony przeciwpowodziowej oraz sprawdzaniu elementów Powiatowego Planu Ratunkowego.

Starostwo Powiatowe w Płocku podkreśla, że zagrożenie powodziowe z roku na rok staje się coraz większe z powodu zaniedbań ostatnich lat w zakresie pogłębiania koryta Wisły. Urzędnicy powiatowi nieustannie apelują do centralnych władz państwowych o intensyfikację prac nad rzeką, takich jak jej pogłębianie oraz wzmacnianie wałów przeciwpowodziowych.

Ćwiczenia, które miały miejsce 20 października (piątek), były efektem współpracy trzech instytucji: Powiatu Płockiego, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Gminy Słubice.