Planuje się utworzenie cmentarza dla zwierząt w Płocku

Władze miasta Płocka, wraz ze stowarzyszeniem „Płock Przyjazny Psom”, dostrzegają potrzebę utworzenia miejskiego cmentarza dla zwierząt. W ramach tej inicjatywy, postanowiono rozpocząć akcję zbierania podpisów poprzez petycję, którą zamierzają przedłożyć prezydentowi Płocka na początku listopada.

Stowarzyszenie „Płock Przyjazny Psom” jest głównym promotorem tej idei, argumentując, że właściciele zwierząt domowych potrzebują takiego miejsca. Marta Krasuska, radna miasta Płocka i prezes stowarzyszenia, podkreśliła, że proces zbierania podpisów już się rozpoczął. Została stworzona petycja online dostępna na stronie „petycje online”, a dodatkowo planowane jest również zbieranie podpisów na papierze. Pierwszy dzień akcji zaplanowany jest na najbliższą sobotę w Galerii Mazovia, gdzie mieszkańcy będą mogli osobiście wyrazić swoje poparcie dla inicjatywy.

Miasto prowadzi obecnie analizy czterech potencjalnych lokalizacji dla nowego cmentarza. Jak podkreśla Hubert Woźniak, przedstawiciel płockiego ratusza, inwestycja wymaga starannego przygotowania i analizy. Oznacza to sprawdzenie dostępnych możliwości lokalizacyjnych oraz oszacowanie kosztów. Woźniak zaznaczył, że władze miasta są otwarte na tę inicjatywę, jednak potrzebują czasu, aby zapewnić jej bezpieczne, profesjonalne i racjonalne przeprowadzenie.

Ostatecznie, planowana jest prezentacja petycji prezydentowi Płocka na początku listopada w celu uzyskania formalnego wsparcia dla projektu cmentarza dla zwierząt.