Inwestycje drogowe w Płocku: Podpisano umowy na prace w gminach Staroźreby i Bodzanów

Dziewiętnastego października tego roku, w budynku Starostwa Powiatowego w Płocku miało miejsce podpisanie nowych kontraktów na prace drogowe. Oznacza to, że kolejne inwestycje infrastrukturalne zostaną zrealizowane w regionie. W szczególności dotyczy to gmin Staroźreby oraz Bodzanów, które będą terenem działań drogowców.

Decyzję o rozpoczęciu prac podjął starosta płocki, Sylwester Ziemkiewicz, który 23 października oficjalnie parafował umowy z wykonawcą. Te dokumenty stanowią zgodę na realizację inwestycji drogowych w powiecie płockim. Planowane prace będą mieć miejsce na wybranych odcinkach dróg powiatowych – konkretnie w miejscowościach Bromierzycy, znajdującej się w granicach gminy Staroźreby, oraz Gromice na terenie gminy Bodzanów.