Zadbajmy o bezpieczeństwo na drogach podczas Wszystkich Świętych

Okres obchodów Wszystkich Świętych to czas, kiedy licznie odwiedzamy groby naszych zmarłych. Ten okres wiąże się z intensywnym ruchem na drogach, co z kolei stanowi wyzwanie zarówno dla uczestników ruchu drogowego, jak i dla służb policyjnych. Tym ostatnim szczególnie zależy na zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom dróg – zarówno tym poruszającym się pojazdami, jak i pieszym.

Funkcjonariusze mają za zadanie pilnować płynności ruchu na najważniejszych trasach komunikacyjnych w kraju oraz na drogach prowadzących do cmentarzy. W przypadku gdy wystąpią poważne spowolnienia lub utrudnienia, policjanci będą kierować ruchem. Przestrzeganie ich instrukcji i wskazówek z pewnością przyczyni się do łatwiejszego poruszania się w miejsca o dużej koncentracji ludzi.

Policjanci z ruchu drogowego będą pomagać osobom podróżującym do miejsc, które są tradycyjnie odwiedzane pod koniec października i na początku listopada. Będą także reagować na wszelkie wykroczenia, zwłaszcza na te, które są głównymi przyczynami wypadków drogowych. Do takich należy przekraczanie dozwolonych limitów prędkości. Funkcjonariusze skupią swoją uwagę także na stanie trzeźwości kierowców oraz na ich kondycji psychofizycznej, a dodatkowo będą zwracać uwagę na nieodpowiednie zachowanie kierowców wobec pieszych.

Zachęcamy pieszych do dbania o swoje bezpieczeństwo podczas poruszania się po drogach. Noszenie odblasków w sposób widoczny dla kierowców znacznie zwiększa bezpieczeństwo tych uczestników ruchu drogowego, którzy nie są chronieni karoserią pojazdu.

Pragniemy przypomnieć, że zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton obowiązuje w dniach: 31 października od godziny 18:00 do 22:00 oraz 1 listopada od godziny 8:00 do 22:00. Wyjątek stanowią autobusy oraz niektóre inne pojazdy ze względu na rodzaj wykonywanego przewozu.