Od serca do serca: Fundacja "Przystanek Rodzina" kontynuuje akcję "Paka dla Rodaka"

Z ogromnym zaangażowaniem Fundacja „Przystanek Rodzina” zaprasza do współtworzenia kolejnej edycji akcji charytatywnej „Paka dla Rodaka”. Centralnym punktem tej inicjatywy jest zorganizowanie wsparcia dla naszych rodaków, obecnie zamieszkujących terytorium Mołdawii i Ukrainy. W ramach planowanych działań, Fundacja podjęła się zadania przygotowania 650 zestawów żywnościowych oraz 300 paczek pełnych słodyczy przeznaczonych dla najmłodszych.

„Paka dla Rodaka” to projekt o wieloletniej tradycji, którego początki sięgają roku 2016. Jest to forma bezpośredniej pomocy skierowanej do Polaków, którzy w wyniku nieszczęśliwie ułożonych kart historii zostali przymusowo przesiedleni poza granice naszego kraju. W nadchodzącej edycji, szczególnie skupimy się na wsparciu naszych rodaków osiedlonych w Mołdawii i Ukrainie. Naszym celem jest rozdysponowanie 650 paczek z jedzeniem dla rodzin oraz 300 paczek ze słodyczami dla dzieci.

Jak podkreśla Albert Dyna, wiceprezes zarządu Fundacji Przystanek Rodzina, akcja „Paka dla Rodaka” to nie tylko materialne wsparcie dla potrzebujących, ale przede wszystkim istotny gest solidarności, który przyczynia się do budowania poczucia więzi z rodakami mieszkającymi za granicą. Głównym celem tej inicjatywy jest kształtowanie odpowiednich postaw i charakteru wśród młodzieży biorącej udział w projekcie. Kluczowym aspektem jest również podkreślenie wartości patriotyzmu i podtrzymywanie międzynarodowej solidarności.

W listopadzie odbędzie się zbiórka artykułów spożywczych oraz chemicznych o charakterze higienicznym, która zostanie przeprowadzona w wybranych sklepach oraz instytucjach, które zadeklarowały chęć przyczynienia się do tej ważnej inicjatywy. Dodatkowo, prowadzona jest także zbiórka pieniędzy na platformie Zrzutka. Wszystkie zebrane paczki w okresie przedświątecznym trafią do naszych rodaków zamieszkujących Mołdawię i Ukrainę.

Cennym wsparciem dla akcji „Paka dla Rodaka” jest patronat płockiego biskupa, Szymona Stułkowskiego.