Modernizacja ulicy Łukasiewicza w Płocku: inwestycja drogowa i kanalizacyjna wart 100 milionów złotych

Główna arteria komunikacyjna prowadząca z serca Płocka do przemysłowego kompleksu Orlenu i innych terenów przemysłowych, ulica Łukasiewicza, została gruntownie przebudowana. Prace modernizacyjne obejmowały renowację sieci kanalizacyjnej oraz rekonstrukcję układu drogowego. Całość działań trwała pięć lat i pochłonęła ponad 100 milionów złotych.

Podczas prac remontowych na ulicy Łukasiewicza powstały trzy nowoczesne ronda, a budowa nowej nawierzchni towarzyszyła tworzeniu skrzyżowań z możliwością skrętu w prawo i lewo. Dodatkowo, dla bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, utworzono specjalne trasy pieszo-rowerowe na całej długości ulicy. Zainstalowano również nowe oświetlenie. Kluczowym elementem projektu było jednak kompleksowe odnowienie lokalnej infrastruktury kanalizacyjnej.

Andrzej Nowakowski, prezydent miasta Płock, podkreśla znaczenie tej inwestycji. – Naszym priorytetem było gruntowne zmodernizowanie ponad pięciokilometrowego odcinka kluczowej dla miasta drogi do PKN Orlen. Co więcej, skonstruowaliśmy tam również nową, rozdzieloną kanalizację i zainstalowaliśmy nowe kolektory deszczowe – mówi.

Ulica Łukasiewicza, będąca głównym traktem komunikacyjnym z centrum Płocka do północno-przemysłowych obszarów miasta, jest codziennie użytkowana przez dziesiątki tysięcy mieszkańców i tyle samo pojazdów.

Całościowa modernizacja tej ulicy była jednym z największych projektów infrastrukturalnych w historii Płocka. Kosztowała 107 milionów złotych, a jej realizacja trwała pięć lat. Wioletta Kulpa, radna Rady Miasta Płocka, podkreśla znaczenie wsparcia finansowego. – Bez 30 milionów złotych z budżetu państwa nie moglibyśmy tak szybko zrealizować tego przedsięwzięcia – zaznacza.

Zgodnie z zapowiedziami lokalnych władz, ostatnie prace wykończeniowe przy ulicy Łukasiewicza, w tym nasadzenia roślin, zostaną przeprowadzone wiosną, gdy warunki pogodowe na to pozwolą.