Nowy sprzęt dla strażaków-ochotników z OSP Trzepowo i OSP Borowiczki dzięki wsparciu samorządu Płocka i mazowieckiego

Uroczystość wręczenia nowego ekwipunku dla strażaków ochotników z jednostek OSP Trzepowo i OSP Borowiczki miała miejsce 14 grudnia w strażnicy w Trzepowie. Powiększenie zestawu sprzętu do działań ratowniczych było możliwe dzięki finansowej pomocy ze strony gminy Płock oraz województwa mazowieckiego.

Jednostka OSP Płock Trzepowo została wyposażona w zestaw akumulatorowych narzędzi, wyważacz drzwi, pompę hydrauliczną oraz cztery pary butów strażackich i cztery komplety specjalistycznych ubrań. Z kolei jednostka OSP Płock Borowiczki otrzymała sześć par rękawic specjalnych, sześć niepalnych kominiarek, sześć par gumowych butów specjalnych oraz sześć trzyczęściowych kompletów ubrań koszarowych.

Całkowity koszt zakupionego wyposażenia wynosił 51.140 zł. Kwota ta została pokryta ze środków uzyskanych z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych OSP – 2023” (24.000 zł), z budżetu Gminy Miasta Płock (24.160 zł), a także ze środków własnych jednostek OSP (2.980 zł).

Prezydent Płocka, Andrzej Nowakowski, podkreślił znaczenie nowego sprzętu i środków ochrony osobistej dla strażaków. Zdaniem prezydenta, będą one miały bezpośredni wpływ na jakość, szybkość oraz efektywność udzielanej pomocy, a także na bezpieczeństwo samych ratowników podczas akcji. Dodatkowo, profesjonalny sprzęt pozwoli na jeszcze bardziej fachową i skuteczną pomoc ze strony strażaków.

Jednocześnie, OSP Płock Trzepowo zaprezentowała efekty niedawnej modernizacji budynku strażnicy. Modernizacja polegała na instalacji nowoczesnego mechanicznego systemu wyciągu spalin, co wpłynie na zdrowie i bezpieczeństwo ratowników pracujących w garażu oraz na kondycję sprzętu tam przechowywanego. Prace modernizacyjne zostały sfinansowane z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2023” i wyniosły 40.000 zł.

Program „Mazowsze dla straży pożarnej 2023”, z którego pochodzą środki na zakup nowego sprzętu, ma na celu wsparcie gmin w realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej. Jego celem jest doposażenie jednostek OSP w nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, specjalistyczny sprzęt ratowniczy i łączności oraz niezbędne wyposażenie do utrzymania umundurowania strażaka w należytym stanie – wyjaśnił Tomasz Kominek, dyrektor płockiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.