Miliony euro z Unii Europejskiej dla mazowieckich grup działania. Jakie projekty uzyskały finansowanie?

W przyszłości wieś mazowiecka otrzyma ogromne dofinansowanie za pośrednictwem Unii Europejskiej. W sumie ponad 30 lokalnych grup działania otrzyma blisko 81 milionów euro. Fundusze dotrą również do regionu płockiego. Kim są beneficjenci tych środków?

Finansowe wsparcie zostanie przekazane grupom, które sformułowały strategie na rzecz rozwoju terenów wiejskich. Te środki umożliwią rozwinięcie przedsiębiorczości oraz modernizację infrastruktury na niewielką skalę.

Podczas konferencji prasowej Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, wyjaśnił, że lokalne grupy działania mają kluczowe znaczenie dla aktywizacji społeczności lokalnych i wykorzystują ich potencjał na rzecz rozwoju swoich obszarów. Podkreślił także, że samorząd województwa wspiera grupy nie tylko finansowo, ale też poprzez pomoc w realizacji projektów inwestycyjnych oraz promowaniu angażowania mieszkańców w inicjatywy społeczne.

Podczas piątkowego spotkania podpisano umowy z przedstawicielami lokalnych grup działania. Wsparcie finansowe otrzymało 30 takich grup, które będą miały do dyspozycji łącznie ponad 81 milionów euro na realizację i zarządzanie swoimi lokalnymi strategiami. Wysokość przyznanej dotacji zależy między innymi od liczby mieszkańców danego obszaru. Wśród beneficjentów znajduje się grupa „Razem dla Rozwoju”, działająca na terenie regionu płockiego.

Sylwester Ziemkiewicz, starosta płocki i prezes „Razem dla Rozwoju”, wyraził swoje zadowolenie z faktu, że jego grupa znalazła się wśród beneficjentów funduszy UE. Podkreślił, że środki te zostaną wykorzystane na rozwój infrastruktury, wsparcie gospodarstw oraz promowanie krótkich łańcuchów dostaw żywności. Skierował również gratulacje do pozostałych laureatów programu.

Jak podkreślono w samorządzie województwa mazowieckiego, przyznane środki zostały podzielone na dwie kategorie – fundusze na realizację lokalnych strategii rozwoju oraz na pokrycie kosztów związanych z ich bieżącym funkcjonowaniem.

Wśród wybranych lokalnych grup działania z terenu Mazowsza są między innymi: Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem”, Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” czy Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania, a także Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem oraz Zielone Mosty Narwi.