Samorząd Mazowsza finansowo wspiera projekty rad młodzieżowych z okolic Płocka

W ramach programu „Mazowsze dla młodzieży”, samorząd województwa mazowieckiego zdecydował się na udzielenie wsparcia finansowego dla projektów zgłoszonych przez rady młodzieżowe, a wśród beneficjentów znalazły się te z okolic Płocka. To właśnie ta inicjatywa umożliwiła trzem projektom z subregionu płockiego uzyskanie dofinansowania ze strony samorządu Mazowsza.

Marszałek województwa mazowieckiego, Adam Struzik, zdradził, że dzięki dofinansowaniu młodzież będzie miała możliwość uczestniczenia w warsztatach edukacji obywatelskiej oraz innych cennych szkoleniach. Ponadto, będą mogli oni samodzielnie organizować różne wydarzenia dla swoich rówieśników z lokalnej społeczności.

Na realizację trzech projektów z terenów w pobliżu Płocka, radni województwa mazowieckiego przeznaczyli łącznie 63,5 tys. zł. Beneficjentami tych funduszy są powiat płocki, gmina i miasto Wyszogród oraz miasto i gmina Gąbin.

Warto przypomnieć, że radom młodzieżowym umożliwiało to pozyskanie środków na organizowanie szkoleń edukacyjnych, warsztatów rozwijających kompetencje merytoryczne, społeczne i przywódcze. Także inicjatywy zgłoszone przez rady młodzieżowe mogły liczyć na wsparcie. Dodatkowo, program ten obejmował działania związane z przeprowadzaniem kampanii informacyjnych czy wyborczych.