Zakończono przeprowadzki oddziałów szpitalnych na płockich Winiarach: nowe siedziby w pawilonach C i D

Oddziały Obserwacyjno-Zakaźny oraz Dermatologiczny, które są częścią Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, zakończyły proces przeprowadzki do nowych lokalizacji. Oddział Obserwacyjno-Zakaźny teraz funkcjonuje w wznowionym i rozbudowanym pawilonie C, podczas gdy Oddział Dermatologiczny powrócił do swojej pierwotnej siedziby w pawilonie D, jak podaje placówka.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku tłumaczy, że decyzja o przemieszczeniu obu oddziałów wynikała z potrzeby remontu jednego z najstarszych pawilonów szpitala.

Zwracają uwagę również na to, że przeprowadzona inwestycja, obejmująca rozbudowę i modernizację pawilonu C, który został oddany do użytku w 1969 roku, doprowadziła do znacznego zwiększenia przestrzeni użytkowej budynku. Poprzednia kubatura wynosiła 1648,55 m2, natomiast po inwestycji powierzchnia ta wzrosła do 2501,58 m2. To umożliwiło zakwaterowanie dwóch oddziałów: Obserwacyjno-Zakaźnego oraz Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Onkologicznej, który planuje rozpocząć swoją działalność jeszcze w tym roku – dodaje placówka.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł około 33 milionów złotych. W skład tej kwoty weszły środki pochodzące z Unii Europejskiej (8 milionów złotych) oraz ponad 24 miliony złotych przekazane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.