Dofinansowanie dla Kół Gospodyń Wiejskich – zbliża się termin rozliczeń

Zanim nadejdzie koniec stycznia przyszłego roku, wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich, beneficjenci wsparcia rządowego przeznaczonego na realizację ich podstawowych celów, muszą dokonać pełnego rozliczenia wykorzystanych środków finansowych. W ciągu 2023 roku, znaczna liczba tych organizacji, precyzyjnie ponad trzynaście tysięcy, została obdarowana państwowym dofinansowaniem sumującym się do imponującej kwoty 114,3 milionów złotych. Obecnie oczekuje się w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na prezentację szczegółów dotyczących wydatkowania tych funduszy. Jednak na dzień ósmy stycznia zaledwie około dwóch tysięcy kół dostarczyło wymagane dokumenty.

Koła Gospodyń Wiejskich zapisane w Krajowym Rejestrze miały możliwość ubiegania się o wspomniane wsparcie po raz szósty. Trwający od 3 kwietnia do końca września 2023 roku okres nabory zaowocował przyznaniem wspomnianych 114,3 mln zł na działalność blisko 13,4 tysiąca kół. Wśród regionów najbogatsze w dofinansowanie okazały się Mazowsze oraz Wielkopolska, gdzie gospodynie wiejskie otrzymały ponad 16 mln zł każde. Dotacje te były skierowane na wsparcie działań społeczno-wychowawczych, edukacyjno-kulturalnych, a także na promowanie lokalnego rozwoju i przedsiębiorczości kobiet na obszarach wiejskich, wraz z zachowaniem i rozpowszechnianiem tradycji ludowych.

Zakończenie terminu składania raportów dotyczących zakupów zrealizowanych w ramach otrzymanego dofinansowania przez Koła Gospodyń Wiejskich upływa 31 stycznia 2024 roku. Przyjmowanie dokumentacji leży w gestii powiatowych biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Urzędnicy czekają na te istotne dane.

Chociaż nie ma jeszcze pewności co do daty przyszłego naboru wniosków o pomoc finansową dla KGW, to już wiadomo, że wybrane koła mogą spodziewać się dodatkowego „bonusu frekwencyjnego” przed końcem czerwca 2024 roku. Ten specjalny bonus przysługuje tym organizacjom z gmin liczących maksymalnie 20 tysięcy mieszkańców, gdzie udział głosujących w wyborach parlamentarnych z dnia piętnastego października 2023 roku przekroczył progiem sześćdziesiąt procent. Rozporządzenie Rady Ministrów precyzuje formułę obliczeniową tej premii jako stosunek 250 tysięcy złotych do ilości miejscowych kół gospodyń. Suma ta będzie obliczona z dokładnością centów i zaokrąglona w dół. Ciekawostką jest fakt, że koła nie muszą podejmować żadnych formalności aby ją otrzymać – nie wymaga to ani zgłaszania wniosków, ani późniejszego rozliczenia się z wykorzystania funduszy. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreśla, że pieniądze trafią bezpośrednio na konta kół gospodyń wiejskich (według rejestru ewidencji producentów rolnych i wniosków płatniczych), umożliwiając swobodne dysponowanie nimi. Warunkiem uzyskania tego wsparcia jest rejestracja KGW w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich nie później niż na dzień fifteentego października 2023 roku.