Plan relokacji placu zabaw na płockim osiedlu spotyka się z oporem ze strony władz miasta

Anna Derlukiewicz, radna Rady Miasta Płock, przedstawiła propozycję przesunięcia istniejącego placu zabaw na teren bardziej dogodny dla mieszkańców osiedla Miodowa. Sugerowane miejsce, teren zielony przy Pszczelej 3, zdaniem mieszkańców, byłoby lepszą lokalizacją dla placu zabaw, który obecnie znajduje się za budynkiem przy Jaśminowej 4.

Derlukiewicz wyjaśniła w swojej interpelacji, że aktualne umiejscowienie placu zabaw jest niekorzystne ze względu na stan chodnika prowadzącego do niego. Przejście bywa utrudnione przez kałuże powstające po opadach deszczu. Radna sugeruje również, że nowa lokalizacja, gdzie obecnie stoi stół do ping-ponga, byłaby dogodniejsza dla mieszkańców.

Na propozycję radnej odpowiedział Piotr Dyśkiewicz, zastępca prezydenta miasta Płock. Jego zdaniem, przeniesienie placu zabaw nie jest możliwe ze względu na trudności techniczne i liczne czynniki, które muszą być uwzględnione podczas projektowania czy modernizowania takich miejsc. Wymienił m.in. strefę bezpieczeństwa każdego urządzenia zabawkowego, proporcje miejsca potrzebnego na ewentualny upadek oraz wymagania polskich norm bezpieczeństwa na placach zabaw.

Dyśkiewicz zaznaczył również, że przeniesienie placu zabaw wymagałoby zgłoszenia zamiaru budowy i uzyskania odpowiednich pozwoleń. Dodatkowo, od kwietnia wprowadzane są nowe przepisy dotyczące placów zabaw, które nakładają dodatkowe obowiązki i wymagania dla budowanych lub modernizowanych placów zabaw. Co więcej, według władz miasta, zaproponowany teren nie spełnia wszystkich wymagań.

Na temat uszkodzonego chodnika Dyśkiewicz podał, że jego remont jest planowany, ale dopiero po zakończeniu prac budowlanych na sąsiedniej działce.