Poziom wody na Wiśle w Płocku stabilizuje się. Zniesione zostaje pogotowie przeciwpowodziowe!

Stan wody na Wiśle, przepływającej przez Płock, ustabilizował się na poziomie poniżej prógów alarmowych. W wyniku tego zjawiska, w poniedziałek 19 lutego, począwszy od godziny 12:00, prezydent miasta Płock – Andrzej Nowakowski – podjął decyzję o odwołaniu wcześniej wprowadzonego stanu pogotowia przeciwpowodziowego.

Z chwilą zniesienia stanu pogotowia, Zarządzenie Nr 4951/2024 wydane przez Prezydenta Miasta Płocka dnia 9 lutego 2024 roku, które dotyczyło wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego dla obszaru miasta Płocka, traci swoją moc prawną.