Lokalna inicjatywa mieszkańców Lipianek: stara szkoła zamieniona w piękną świetlicę

Małe społeczności wiejskie często opierają się na miejscach spotkań, jak wiejskie świetlice. Często są to jedyne punkty, gdzie ludzie mogą zebrać się na rozmowy, imprezy czy świętować ważne okazje. Aby takie miejsce zaistniało, potrzebne są działania z inicjatywy mieszkańców. Najlepszym przykładem jest sytuacja z małej wsi Lipianki, położonej w gminie Nowy Duninów w powiecie płockim, gdzie różne osoby i organizacje połączyły siły do wspólnego celu.

Sylwester Ziemkiewicz, starosta płocki, który odwiedził to wyjątkowe miejsce razem z Ewą Kowalak, wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Płockiego pochodząca z gminy Nowy Duninów, wyraził duże uznanie dla tych działań. Gratulował pasji i postawy mieszkańców Lipianek, którzy są wzorem do naśladowania dla innych.

Wiejska świetlica w Lipiankach stała się siedzibą dla dwóch organizacji – Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Stowarzyszenia Nasze Lipianki. Jest to dowód na to, jak ważne jest wspólne zaangażowanie i działanie dla lokalnych społeczności – podkreślano w Starostwie Powiatowym w Płocku.

Wcześniej, w budynku tym mieściła się szkoła, którą z powodów niżu demograficznego trzeba było zamknąć. Budynek pozostał nienaruszony i był szczególnie bliski sercom mieszkańców, gdyż został wybudowany przez nich samych. Dzięki ich determinacji, zaangażowaniu, mądrym decyzjom i współpracy z samorządem na różnych szczeblach, stara szkoła otrzymała drugie życie.

Należy podkreślić, że obecnie budynek ten to niezwykle atrakcyjnie urządzona wiejska świetlica, będąca miejscem dla każdego – niezależnie od wieku. Od 2018 roku świetlicą opiekuje się Stowarzyszenie Nasze Lipianki we współpracy z OSP w Lipiankach i przy wsparciu Gminy Nowy Duninów. Służy ona teraz społeczności Lipianek i Duninowa Dużego jako idealne miejsce do spotkań dla wszystkich mieszkańców.