Wspólne działania Policji i Straży Ochrony Kolei na płockim dworcu w ramach akcji "Aktywna Tarcza"

Ostatnimi czasy mieszkańcy Płocka mogą zauważyć zwiększoną aktywność służb porządkowych na obszarach kolejowych. Wszystko to jest częścią trwającej od 9 do 11 kwietnia operacji „Aktywna Tarcza”, którą wspólnie realizują funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Płocku oraz Straży Ochrony Kolei.

Podczas tej akcji, głównym celem stróżów prawa jest sprawdzenie obszarów kolejowych pod względem bezpieczeństwa. Chodzi przede wszystkim o zapobieganie przestępczości i egzekwowanie przestrzegania przepisów porządkowych. Sierżant sztabowy Monika Jakubowska, reprezentująca Komendę Miejską Policji w Płocku, podkreśla że szczególną uwagę funkcjonariusze zwracają na osoby poruszające się w obszarze kolejowym.

Na swojej drodze mundurowi reagują na każde przestępstwo czy wykroczenie, niezależnie od jego skali. Często spotykane są przypadki takie jak: przejścia przez tory w miejscach, gdzie jest to zabronione, agresywne zachowania, niszczenie mienia czy kradzieże elementów infrastruktury kolejowej.

Swoją obecność zaznaczają również funkcjonariusze ruchu drogowego. Ich głównym zadaniem jest reagowanie na niebezpieczne sytuacje na przejazdach kolejowych, spowodowane przez kierujących. W ramach akcji starają się również uświadamiać uczestnikom ruchu o zagrożeniach płynących z łamania przepisów ruchu drogowego.