Zakończenie kluczowych inwestycji drogowych w powiecie płockim

W powiecie płockim, dobiegły końca dwie ważne inwestycje drogowe, które nie tylko samorządowcy, ale i mieszkańcy z utęsknieniem wyczekiwali. Starosta płocki, Sylwester Ziemkiewicz, przekonywał o znaczeniu tych projektów dla lokalnej społeczności.

Pierwsza z inwestycji dotyczyła rozbudowy skrzyżowania w miejscowości Woźniki, leżącej w gminie Radzanowo. Jak podkreślał starosta Ziemkiewicz, była to inwestycja o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa na drogach. To właśnie na tym skrzyżowaniu dochodziło do licznych kolizji i wypadków. – Cieszę się, że zastosowane rozwiązania przyczynią się do znacznej poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu – wyznał Ziemkiewicz. Koszt tej inwestycji wyniósł blisko 2 miliony złotych.

Drugą zakończoną inwestycją była rozbudowa drogi powiatowej w Wilkanowie, leżącej w gminie Mała Wieś. Prace obejmowały pierwszy etap rozbudowy, a wyremontowany odcinek biegnie od skrzyżowania w Wilkanowie do kościoła w Orszymowie. Starosta Ziemkiewicz podkreślił, że mieszkańcy od dawna oczekiwali na ten remont. Koszt tej inwestycji wyniósł ponad 2,3 miliona złotych.

Na realizację obu zadań, powiat płocki uzyskał dotację przekraczającą 2,5 miliona złotych. Środki te pochodziły z Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego.