Remont ronda im. 19 Pułku Piechoty Odsieczy Lwowa: planowane ograniczenia w ruchu drogowym w dniu 27 kwietnia

W sobotę, 27 kwietnia, od godziny 6:00 do 15:00, rondo im. 19 Pułku Piechoty Odsieczy Lwowa na Tokarach (na skrzyżowaniu Trasy Popiełuszki DK60 z DW575) zostanie poddane znaczącym ograniczeniom ruchu drogowego. Wskazane jest, aby kierowcy jadący z wybranych stron przygotowali się na częściowe lub całkowite zamknięcie tego skrzyżowania na kilka godzin. Prace remontowe obejmować będą zakładanie nowej nawierzchni na powierzchni ronda. Początkowo takie działania miały miejsce 20 kwietnia, jednak z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych zostały przełożone.

Planowany układ ruchu na rondzie im. 19 pp Odsieczy Lwowa wygląda następująco:

Podczas asfaltowania zachodniej części ronda (od strony Radziwia), przejazd DW575 z i w stronę Radziwia będzie całkowicie zamknięty. Kierowcy, którzy nie zauważą znaków informujących o zamknięciu, będą mogli zawrócić na bocznicy przeznaczonej do ważenia pojazdów ciężarowych. Kierowcy przybywający z Płocka lub Łącka DK60 zostaną zatrzymani przed rondem przez tymczasową sygnalizację świetlną, która będzie kierować ruchem wahadłowym. Sygnalizatory pozwolą im na podróż w kierunku Łącka i Płocka oraz skręt w stronę Dobrzykowa. Natomiast kierowcy przybywający z Dobrzykowa DW 575 będą mogli korzystać ze starej ul. Dobrzykowskiej, która stanowi pewnego rodzaju obejście, umożliwiające jedynie skręt w prawo, w stronę Płocka. Nie będą mogli udać się do Radziwia czy Ciechomic.

Podczas asfaltowania wschodniej części ronda (od strony Dobrzykowa), zasady będą takie same. Kierowcy z Płocka i Łącka staną pod tymczasową sygnalizacją świetlną, sterującą ruchem wahadłowo. Będą mogli jechać prosto lub skręcić w stronę Radziwia. Pojazdy przyjeżdżające z Radziwia napotkają na utrudnienia na skrzyżowaniu i kierowcom polecamy wybór innej trasy. Kierowcy przyjeżdżający z Dobrzykowa – podobnie jak wcześniej – będą mogli skorzystać z obejścia do Płocka.

Nowa nawierzchnia na rondzie jest niezbędna ze względu na zły stan obecnej. Drogowcy planują również poszerzyć rondo o tak zwany „kołnierz” na wzmocnionej podbudowie. Prace te są już w toku i nie wpływają na ruch na tym skrzyżowaniu. W trakcie sobotnich prac asfaltowych, sytuację będą monitorować uprawnieni drogowcy, którzy w razie potrzeby będą mogli przejąć manualne sterowanie ruchem.