Zaplanowane prace drogowe w Płocku na dzień 7 maja

Chcielibyśmy poinformować o zakładanych na dzień 7 maja interwencjach drogowych na terenie Płocka. Na planie prac znajdują się następujące miejsca:

Rondo 19 PP im. Odsieczy Lwowa, gdzie planowana jest renowacja ronda. Kolejnym punktem jest ulica Kredytowa, na której przewidziane są prace nad naprawą ubytków w jezdni, podobnie jak na drodze Jachowicza. Następnie, zakładane są działania mające na celu naprawę ubytków w jezdni na terenie Szkoły Wyższej Pawła Włodkowica oraz ulicach Wyszogrodzka i Lisia.

Dodatkowo, przewidziane są prace naprawcze na drogach Graniczna i Rzeczna (Sięgacz). Natomiast ulica Na Skarpie zostanie poddana przebudowie.

Na ulicy Chopina przewiduje się modernizację trzeciego odcinka ulicy, obejmującą rejon dworca autobusowego oraz skrzyżowanie z ulicami Dworcową i Mickiewicza. Poruszanie się po tej części Płocka uległo zmianie od 17 kwietnia, kiedy to drogowcy zamknęli odcinek ul. Chopina między skrzyżowaniem z ul. Mickiewicza a ul. Obrońców Płocka 1920 roku.

Wszystkie wymienione skrzyżowania są wciąż przejezdne, podobnie jak reszta odcinków tej drogi. Po zakończeniu prac na tym obszarze, drogowcy zamkną całkowicie przejazd na całym obecnie modernizowanym fragmencie ulicy Chopina, od banku do skrzyżowania z ul. Obrońców Płocka. Ten etap modernizacji ma rozpocząć się w połowie maja i potrwać do końca czerwca.

W związku z zamknięciem dla ruchu odcinka ul. Chopina od ul. Mickiewicza do ul. Obrońców Płocka 1920 r., od środy 17 kwietnia 2024 r. zawieszona będzie linia autobusowa nr 60, natomiast autobusy linii 31 będą kursować objazdem, a czasy odjazdu linii 31 z Dworca kolejowego zostaną przyspieszone o 3 minuty. Trasy i przystanki pozostałych linii nie ulegają zmianie.