Sesja informacyjna na temat planów, dotyczących trasy drogi ekspresowej S10/S50 i drogi krajowej nr 60

Powołane do omówienia propozycji zmian w trasie drogi ekspresowej S10/S50 oraz drogi krajowej nr 60 spotkanie informacyjne przewidziane jest z udziałem przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Bydgoszcz oraz Biura Projektowego Databout Sp. z o.o. Jest to powiązane z projektem pt.: „Budowa drogi ekspresowej S10 na odcinku od granicy województwa do DK50 i S50 na odcinku od DK50 do S7”, a firma Databout Sp. z o.o., na zlecenie GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, skupia się na tworzeniu techniczno-ekonomiczno-środowiskowego studium dla projektu.

Głównym celem tego spotkania informacyjnego jest zapewnienie lokalnym władzom samorządowym, instytucjom odpowiedzialnym za zagospodarowanie terenu, a także mieszkańcom obszaru objętego inwestycją możliwości wyrażenia swoich opinii. Planowane spotkania obejmują:

Spotkanie dla mieszkańców Płocka, które odbędzie się 21 maja 2024 r. (wtorek) o godzinie 16:00 na pierwszym piętrze hali widowiskowo-sportowej Orlen Arena w Płocku (klatka K5) na placu Celebry Papieskiej 1, 09-400 Płock.

Dla mieszkańców Gminy Bielsk, Starej Białej i Radzanowa spotkanie zaplanowano na 22 maja 2024 r. (środa) o godzinie 16:00 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. W. Broniewskiego w Bielsku, ul. Sierpecka 42, 09-230 Bielsk.

Podczas tych spotkań uczestnikom oferowana będzie możliwość zgłaszania swoich uwag i przystąpienia do dyskusji na temat proponowanych koncepcji. Spotkania te będą miały za rezultat dogłębną analizę opinii wyrażonych przez uczestników oraz uwzględnienie sensownych i realnych do zrealizowania postulatów społeczności lokalnej w porozumieniu z zamawiającym.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu (http://cz2.S10a1-oaw.pl), gdzie będą dostępne do pobrania różne materiały, takie jak plan orientacyjny czy plan sytuacyjny. Na stronie można też znaleźć ankiety, które umożliwią zainteresowanym stroną zgłaszanie swoich uwag. Zgłoszenia można również przesyłać przez skrzynkę mailową: [email protected].

Kompleksowe informacje na temat tego przedsięwzięcia oraz planowanych spotkań informacyjnych można znaleźć na powyższej stronie internetowej.

Podkreślamy, że ten projekt jest częścią Inwestycji Towarzyszących dotyczących Centralnego Portu Komunikacyjnego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 26 stycznia 2021 r. o wykazie Inwestycji Towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego.