Przywracanie tożsamości ofiarom historycznej niesprawiedliwości pod Płockiem

Zespoły badawcze natrafiły na pozostałości ludzkie w pobliżu Płocka, co doprowadziło do rozpoczęcia poszukiwań rodziny i krewnych osób, których szczątki te mogą się okazać. Szczątki, przynajmniej czterech osób, zostały odnalezione na terenach podległych gminie Płock.

Biuro Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej jest odpowiedzialne za ten znaleziskowy odkrycie, którego dokonano w miejscowości Łęg Probostwo, należącej do gminy Drobin. To tutaj odkryto szczątki, które były pochowane na terenie, na którym kiedyś stacjonował posterunek Milicji Obywatelskiej.

Silne dowody sugerują, że odnalezione szczątki mogą pochodzić od ofiar tzw. „Szwadronu Śmierci” – grupy egzekucyjnej kierowanej przez Władysława „Rypę” Rypińskiego. Grupa ta działała na północnym Mazowszu, zwłaszcza na terenach powiatów płockiego i sierpeckiego.

IPN przypomina, że domniemane zabójstwa polityczne przeprowadzone przez grupę Rypińskiego miały miejsce w latach 1945-47. Grupa ta, na polecenie Polskiej Partii Robotniczej, była odpowiedzialna za wiele morderstw członków Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz antykomunistycznych działaczy podziemia niepodległościowego. Estymuje się, że na ich sumieniu może być co najmniej 50 ofiar.

W miejscowości Łęg Probostwo obecnie trwają początkowe prace poszukiwawcze prowadzone przez Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Prace te odbywają się na terenie dawnego posterunku milicji, który obecnie pełni funkcję biblioteki gminnej. Odnalezione osoby zostały pochowane wewnątrz stodoły przylegającej do budynku.

Jak podaje biuro IPN, dotychczasowe badania doprowadziły do odkrycia szczątków co najmniej czterech osób. Na ofiarach widoczne są ślady postrzałów dokonanych tzw. metodą katyńską, a obok szczątków znaleziono również różnorodne przedmioty osobiste.

Zachodzi konieczność odnalezienia krewnych osób, które mogli paść ofiarami „Szwadronu Śmierci”, w celu pobrania materiału porównawczego i gromadzenia dodatkowych informacji. IPN zapewnia, że proces pobrania materiału genetycznego jest całkowicie bezbolesny i nieinwazyjny, ale konieczny do przeprowadzenia procesu identyfikacji odnalezionych ofiar.

Osoby, które mogą być zainteresowane dostarczeniem materiału genetycznego lub informacji związanych z działalnością Rypińskiego, są zachęcane do przybycia na miejsce prowadzonych prac (Łęg Probostwo 14, 09-209 Drobin), w dniach 16-17 maja oraz 20-24 maja (w godzinach 8.30 – 16.30), lub do skontaktowania się telefonicznie pod numerem: 608-681-536.