Wielka renowacja Szkoły Podstawowej nr 6 oraz jej sali gimnastycznej w Płocku

Zaznaczyliśmy początek procesu renowacyjnego Szkoły Podstawowej nr 6 im. Druha Wacława Milke znajdującej się w Płocku, gdzie równocześnie trwa remont sali gimnastycznej. Te dwie inwestycje są prowadzone jednocześnie, ale niezależnie od siebie. Jest to spowodowane tym, że budynek szkolny jest zabytkowy, a sala gimnastyczna już nie posiada takiego statusu.

Historyczny budynek szkoły, zbudowany z czerwonej cegły przy ulicy 1 Maja, ma swoje korzenie w latach 90. XIX wieku, kiedy służył jako siedziba Państwowego Monopolu Spirytusowego. Z czasem przekształcił się w siedzibę spółdzielni, hurtowni i miejsc składowania pieniędzy rządu. Szkoła zaczęła używać go jako swojej siedziby w latach 60., a wtedy też obok powstała nowa sala gimnastyczna. Dlatego różne są zakresy prac dla części zabytkowej budynku i dla nowoczesnej sali gimnastycznej.

W sali gimnastycznej planujemy przeprowadzić kilka zmian, takich jak instalacja nowego dachu i sufitu, zmiana układu okien na nowe z materiału PCV, renowacja parkietu, wymiana stolarki drzwiowej i systemu ogrzewania. Dodatkowo planujemy wycyklinować podłogi, pomalować ściany, zbudować podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz zainstalować nowe wyposażenie sportowe. Firma, którą wybraliśmy w przetargu, rozpoczęła już pierwsze prace i ma całe wakacje na ich wykonanie. Prace budowlane mają się zakończyć najpóźniej 23 września, a koszt całkowity remontu wynosi niemal 1,25 mln zł.

Za renowację zabytkowej części szkoły odpowiada inna firma, która musi zakończyć swoje prace w podobnym terminie. W tym projekcie skupiamy się na wymianie pokrycia dachowego, naprawie kominów i stosowaniu izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej fundamentów. Całość tych prac kosztuje prawie 1 mln zł.

Ale to nie koniec renowacji Szkoły Podstawowej nr 6. Jak zapowiada prezydent Płocka, Andrzej Nowakowski: „W przyszłym roku wyremontujemy ceglaną elewację (uzupełnimy ubytki w uszkodzonych cegłach, spoinach, oczyścimy i zaimpregnujemy cegły). Następnie przeprowadzimy remont między innymi kuchni, stołówki, świetlicy i szatni.”