Mozaika "Stygmatyzacja św. Franciszka" wpisana do rejestru mazowieckich zabytków

Informację o wpisaniu do rejestru zabytków ruchomych w województwie mazowieckim ceramicznej mozaiki „Stygmatyzacja św. Franciszka”, twórczości Jerzego Nowosielskiego z roku 1980, podał prof. Jakub Lewicki, pełniący rolę mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Znaleziono ją na terenie parafii dedykowanej św. Franciszkowi z Asyżu, położonej w Izabelinie.

Profesor Lewicki podkreślił wyjątkową wartość tej mozaiki dla polskiej kultury i dziedzictwa sztuki sakralnej. Tłumaczył, że dzieło posiada nie tylko wartość artystyczną, wynikającą z kompozycji oraz cech stylistycznych i ikonograficznych właściwych dla twórczości Jerzego Nowosielskiego, ale także wyróżnia się niecodzienną techniką wykonania, nietypową dla tego artysty.

Dodatkowo zwrócił uwagę na historyczne znaczenie tej mozaiki. Jego wartość historyczna wynika przede wszystkim z powiązań z historią kościoła św. Franciszka w Izabelinie oraz relacji łączących artystę Nowosielskiego z tą parafią.